St Pietersburcht


Zip: 2870
Country: België
City: Puurs
Address: Scheeveld 16
Extra informatie
Categorie van de zaak:
Binnenspeeltuinen
St-Pietersburcht is een echte speeltuin met diverse speeltoestellen en een grote zandbak. De speeltuin is vooral
geschikt voor kleuters en kinderen tot 8-9 jaar. Het bijzondere zit hem in de combinatie met de natuur en het
bos, en de speelmogelijkheden die deze bieden. Een aantal speeltoestellen liggen midden tussen het groen.
Kinderen klauteren op de hellingen en rennen tussen de bomen. Er valt ook heel wat te ontdekken over de
natuur. In het natuureducatieve gedeelte dat aansluit bij de speeltuin vinden we een vijver, moeraszone,
bloemenweide, nestkastenmuur, een bunker voor vleermuizen, enz.
De speeltuin is omsloten door een natuurgebiedje dat deel uitmaakt van het Erkende Natuurreservaat ‘Kleine
Landschapselementen van Klein-Brabant’.