weekend-nl

Het Kindermuseum

Het Kindermuseum

Burgemeesterstraat 15, 1050, Brussel


Zip: 1050
Country: BE
City: Brussel
Address: Burgemeesterstraat 15
Extra informatie
Categorie van de zaak:

Doelstellingen en waarden

Het Kindermuseum geeft de kinderen de mogelijkheid  op een ludieke manier
zichzelf en ook de anderen beter te leren kennen.

Het specifieke karakter van het Kindermuseum ligt vooral in de inhoud van de tentoonstelling en in het bevorderen van de zelfkennis.

Het Museum is ervan overtuigd dat "zichzelf  beter leren kennen" essentiëel is
voor de ontwikkeling van de gevoelens van het kind.
Later kan het hem helpen zijn persoonlijkheid tot ontplooiing te brengen,
openhartig en verdraagzaam te worden.


Hoe bereikt het Museum haar doel ?

Om haar doel te bereiken biedt het Museum ludieke en interactieve tentoonstellingen waarin de animators een zeer belangrijke rol spelen.
Zij verlevendigen de tentoonstellingen, scheppen een vertrouwelijke sfeer,
geven het woord aan de kinderen en luisteren aandachtig naar hen, op een vriendelijke manier om hen toe te laten hun emoties uit te drukken.

Zo heeft het Museum verschillende thema's opgericht zoals o.a. :
"samenleven", "communicatie",  "angst" , "zelfvertrouwen",
"de rijkdom van de 5 zintuigen",  "verbeelding" en "verandering".

De thema's veranderen om de 4 jaar.